كشكوئيه رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر كشكوئيه رفسنجان

رجبي علي ابادي محمدمصطفي

رجبي علي ابادي محمدمصطفي

عكاسي -دانشگاه هنرتهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
عزيزى

عزيزى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عبدلى مسينان

عبدلى مسينان

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
معصومى انارى

معصومى انارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حومدينى

حومدينى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حمزه ريسه

حمزه ريسه

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باقرى جلگه زاده

باقرى جلگه زاده

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زينلى بهت آباد كشكوئيه

زينلى بهت آباد كشكوئيه

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زينلى

زينلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غلامحسين پور جعفرى نژاد

غلامحسين پور جعفرى نژاد

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدلى

عبدلى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باقرى جلگه زاده

باقرى جلگه زاده

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيديزدى پور

سيديزدى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شكارى افكوئيه

شكارى افكوئيه

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شمسى زاده

شمسى زاده

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شريف اباد حاج حسينى

شريف اباد حاج حسينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی