قلعه گنج

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر قلعه گنج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
احمدي كهنعلي نازنين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 12
دادخدائى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
احمدى برجكى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 14
احمدى نژاد انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 11
مريد پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 18
صميمى كشيتى انسانی تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 14
احمدى كهنعلى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 19
احمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 14
حسينى كهن انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
احمدى كهنعلى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 8
بازگير انسانی تاريخ -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 10
دادخدايى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 12
عيسيايى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
بازگير تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 20
شمس الدينى تجربی زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 8
پالش تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15
توپال نيا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 17
جان فشان تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
طالبى فرد انسانی تاريخ -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 17