رودبار

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر رودبار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دستوري فاطمه انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 1سال کانونی 10
سالمى انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 12
مير آبادى انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
سالارى زاده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 11
جرجندى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 8
جشان شهريارى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 12
سنجرى انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 7
سنجرى فرد تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 12
ريسى خرمى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 11
سنجرى فرد انسانی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مهر - كرمان 1سال کانونی 8
نارويى انسانی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كار 1سال کانونی 16
سالمى تجربی علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مهر - كرمان 1سال کانونی 8