بافت

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بافت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
چوخيده يوسف انسانی معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
عليرضائي ميترا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
ميرزاده كوهشاهي ناهيد انسانی حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
رفيعيان مهرداد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 37
اميني زاده حامد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 10
حسنخاني مهديه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 40
فرهادي راد محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 48
مرادي خلج محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 6سال کانونی 109
اوخ حسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 23
رجائي نژاد اديب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد - روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
احمدزاده اميرمحمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 17
زراوه حسام الدين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 35
اميني زاده علي اصغر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 19
نجم الديني سعيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 17
سلطاني نژادبوستاني محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
رجائي نژاد شيما تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 3سال کانونی 30
نجفي كلياني سعيد تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 19
سلطاني نژاد سهيل ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
پري زاد نفيسه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 71
مددي زاده علي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 15
ابراهيم پورپشت كوهي فاطمه تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
صفي جهانشاهي علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 10
قرشي نژاد سيدحميدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 29
گلمرادي زاده اذين تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 37
علي زاده شيوا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
افزون محمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 37
رفيعيان ميلاد تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 39
سلطاني نژاد سبا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 18
شكيبا كامران ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 44
عليرضائي پژمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
مقصودى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 32
رحيم پور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 25
عظيمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 10
عليرضايى ریاضی فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 36
حمزه نژاد انسانی زبان شناسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
حبيبى فتح آبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 15
افشارحسينى تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
ناصرى پور تكلو تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 2سال کانونی 35
شهابى نژاد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 43
حمزه نژاد تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 16
محمد حسن پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 30
آقاجانى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
حبيبى فتح آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
الياد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 5
سالارى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 32
نجفى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13