كهنوج

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر كهنوج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كريمي محبوبه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 40
سلاجقه مهين انسانی دبيري تاريخ -پرديس زينب كبري /س /-اراك - تربيت معلم پرديس زينب کبري (س) - اراك 1سال کانونی 15
پهلواني پور صالح ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 37
خوش نواز محمدرضا ریاضی دبيري فيزيك -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 4سال کانونی 58
ديناربر يحيي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 33
اقتداري روح الله انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 25
ياري سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال کانونی 61
سلاجقه طاهره انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
براهوئي سلمان انسانی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 10
دادخدائي پور سودابه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 15
عمراني دهكهان ياسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 38
اغاز الهه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 46
درويشي مهديه ریاضی دبيري فيزيك -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 2سال کانونی 23
نوري زهمكان نازيلا ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 33
سليماني هوني عباس ریاضی دبيري فيزيك -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 4سال کانونی 54
خيرخواه مجتبي تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 45
عبادي زاده ارزو انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 1سال کانونی 24
ميرزائي شريفي زاده كورش تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 52
مرادى انسانی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 1سال کانونی 18
ميردادى پور تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 30
اتش زر تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 2سال کانونی 33
شكوهى انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 21
شهريارى كوتك انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 16
اخلاص پور تجربی دبيري شيمي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 4سال کانونی 45
شكرى پور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 20
شمس الدينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 17
شهريارى سرحدى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
خوروش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 58
بافقى يزدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 3سال کانونی 47
سليمانى پاى طاق انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 20
خدادادى ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 19
زارعى منوجان انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 17
ابراهيمى سرگريچى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
شهريارى سرحدى انسانی تاريخ -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 11
سابكى نمداد انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14
صبورى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 18
شهمراديان كهنوج تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 50
ميرشكارى دهكهان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 10
بيدلى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 12
عليزاده پا سفيد انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
رودبارى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
بيننده انسانی تاريخ -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 35
سالارى تم سرخ انسانی تاريخ -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 12
سالمى انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 36
سعيدى نژاد تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 2سال کانونی 29
زارعى چاه نصير انسانی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 18
غفورى تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 4سال کانونی 63
بهرامى نيكخو انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
مصطفوى تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 1سال کانونی 23
وزيرى انسانی تاريخ -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 35
لورى نژاد ریاضی فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 11
معزى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 19
براهوئى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 7
ميرشكارى دهكهان انسانی تاريخ -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 19
عسكرى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
حمزه ریاضی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 3سال کانونی 40
ميرزايى انسانی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 11
منصورى زاده تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 29
شهريارى كوتك انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 15
سالارى تم سرخ ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 2سال کانونی 37
اسكندرى نسب ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 9
ايليادپور انسانی باستانشناسي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 13
نوزائى ریاضی فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 35
بلادر ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 47
پيكار انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 11
لورگى پور تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 15
بالنگى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي بعثت - كرمان 2سال کانونی 18
روشنى تجربی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 11
مهدوى پور انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14
قانعى فرد تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 9
آزادى شيبكوه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
تاجيك ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
اكبرى مقدم انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان - تربيت معلم پرديس شهيد مطهري - زاهدان 1سال کانونی 17
آرميون موسوى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان - تربيت معلم پرديس شهيد مطهري - زاهدان 1سال کانونی 6
طالبى فرد انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 5
حرمزه انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان - تربيت معلم پرديس شهيد مطهري - زاهدان 1سال کانونی 18
رحمانى خالص انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
دمى زاده ریاضی فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي - روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 17
اسكندرى نسب سياهكوهى انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان - تربيت معلم پرديس شهيد مطهري - زاهدان 2سال کانونی 21
رمضانى نژاد انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
بازگشا انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان - تربيت معلم پرديس شهيد مطهري - زاهدان 2سال کانونی 35
مهدوى مقدم تجربی زيست شناسي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 34
مرسلپور ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 17
ارژنگى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 2سال کانونی 32
احمدى تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
بامرى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14
هيجوئى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان - تربيت معلم پرديس شهيد مطهري - زاهدان 1سال کانونی 19
عمرانى دهكهان تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 31
اميرى زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 22
محمودى نودز ریاضی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 26
خزاعى سلطانى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14
رمضانى ریاضی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 31
صادقى فرد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
مالكى مقدم تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 11
درويشى ديوانمراد تجربی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 18
معيرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 25
محمدى رابر انسانی باستانشناسي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 12
مرادى تجربی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 19
صالحى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 44
اطمينانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 19
سابقى تجربی زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
مراديان پور تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 17
راوند تجربی زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 14
سليمانى مقدم تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 18
نادعلى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 24
دمى زاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 16
شهريارى سرحدى تجربی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 12
فلاحى شاه اباد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 18
رئيسى اهوان تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 12
سعيدى نژاد تجربی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 36
عمرانى دهكهان انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 16
عليدادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 18
عبدالله زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 17
منظرى توكلى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان - تربيت معلم پرديس شهيد مطهري - زاهدان 3سال کانونی 22
منظرى توكلى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان - تربيت معلم پرديس شهيد مطهري - زاهدان 1سال کانونی 14