زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر زرند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسيني نعيم ابادي محبوبه السادات هنر صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
اثني عشري شعبجره فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 45
تهامي پورزرندي سيدمحمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 36
مختاري سيداحسان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 83
درگاهي زرندي عاطفه ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 68
پورشريفي راوري محدثه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 46
مطهري مهتاب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 57
زماني بابگهري سميه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه بيرجند - روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
محمدي جرجافكي رضيه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 52
كمساري بناني زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 92
توحيدي زهره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 42
توحيدي زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 42
عرب ندوي زرندي مينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 66
عرب پوررق ابادي فائزه ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
عرب پورداهوئي عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 74
مهدوي عارفه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 37
عرب پوررق ابادي نفيسه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 15
نكوئي ده چناري فاطمه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - شبانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 46
كارگرگدنه اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 71
محمودزاده زرندي حميدرضا ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 38
حبيب زاده ده شيخي ايمان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 32
نخعي محمدابادي فرشته تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 24
ميرزائي كوه بناني عارف ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
محمدي گيسكي اسما تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 44
ميرزائي حتكني بهزاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 25
عسكري محمدابادي مريم زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
حبيب زاده زرندي علي تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 67
زارعي جلال ابادي مليحه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
ميرزائي رفسنجاني الهه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 40
تهامي پورزرندي فاطمه السادات تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 15
جعفري جرجافكي عباس تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 20
تراب زاده زرندي الهام ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 32
حاتمى رشك عليا ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 4سال کانونی 73
حسن زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 79
محمدى گيسكى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 36
رضازاده ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 22
ترابى جرجافكى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 34
زراعتكار انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
قاسمى زاده زرندى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 27
سلطانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 19
ضياالدينى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
ترابى جرجافكى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 48
كريمى ریاضی فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
تهامى پور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 65
عرب پور داهوئى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 51
پوركارگر تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 92
منصورى بابهوتك ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 48
محمدى باديزى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
محسن بيگى طغرالجردى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم - روزانه مجتمع آموزش عالي بم 3سال کانونی 40
ايرانمنش زرندى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14
نبوى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 20
اسلامى على ابادى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 17
خالقى تاج ابادى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 41
كاربخش راورى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 13
ضياالدينى دشتخاك تجربی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
همتى سراپرده تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 3سال کانونی 57
سيستانى هنزافى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم - شبانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 13
جعفرى سيريزى انسانی زبان شناسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
فهرجى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 16
رشيدى طغرالجردى تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 20
رجب زاده جرجافكى تجربی زيست شناسي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 19
ابراهيمى سيريزى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
عباس زاده شعبجره تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 27
ايزدى يزدان ابادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
ظهيرى نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
محمدى فر تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 17
عبداله زاده زرندى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 13
عباس زاده فتح ابادى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 30
ضياالدينى دشت خاكى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
ميهن دوست ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 19
قليزاده حسن ابادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 25
ايزدى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 17
سلطانى تاج ابادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 15
ايزدى همت ابادى تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
تهامى پور زرندى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 6
مهدى زاده جرجافكى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
اسلامى على ابادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 24
سلطانى تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 17