بم

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دريجاني محمدرسول تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 102
جوشائي فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 72
افشارپور پريسا انسانی حقوق -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم - روزانه دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) - قم 2سال کانونی 34
بني ابراهيمي كركي سيدايمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 41
افشارپور پريا انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 34
ابراهيم پورپشتريگي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
برخورداري نظام اباد الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 81
صديقي دريجاني اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 79
وفادار سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 80
موسوي مهدي ابادي فاطمه انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
پورسپهري فرناز هنر هنراسلامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 33
اذرپندار سحر انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 43
قاسمي سحر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 28
صديقي مينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 85
عرب مهرداد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 39
سيدي مرغكي ندا انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 53
افشاري پور ساره السادات انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 56
ميرزاپورنگاري مينا تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 6سال کانونی 113
غضنفري نيابمي سميرا انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
همت ابادي حسين تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 4سال کانونی 75
قادري ميلاد زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
رستم زاده مهدابي مهناز تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 19
سيدي مجتبي انسانی دبيري جغرافيا-پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - بيرجند 1سال کانونی 18
عباس زاده باراني راحله تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 2سال کانونی 18
رامين فر بهناز تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 4سال کانونی 61
رئيس ابادي فاطمه تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 5سال کانونی 83
تيرگري عباس انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 11
شهيكي ياسمن هنر كارشناسي فرش -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 24
افشاري پور ميثم انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 25
ريگاني فرشته زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
شهرياري تنگاني ميلاد تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 16
معين نيا مهسا تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 5سال کانونی 82
كدوري الياس زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
رضائي فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 3سال کانونی 33
رئيسي ابادي فهيمه تجربی دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 5سال کانونی 79
قلعه خاني نژاد فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 61
ميرشكاري ده كهان محمد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 19
سيدي پناه مريم هنر هنراسلامي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 16
روزخاتوني مهسا تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 32
دريجاني فاطمه تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
رستم ابادي ريحانه ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 35
برايي نژاد فاطمه هنر كارشناسي فرش -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 2سال کانونی 16
عسكري صدف ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 78
كمال الديني فاطمه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 50
كمال الدينى ریاضی دبيري فيزيك -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 31
دريجانى تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 3سال کانونی 47
عباس زاده افشار تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 50
بهرامى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 52
غلامپور بمى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
موسوى مهدى آبادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 7
معتمدى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 4سال کانونی 56
حسينا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 75
دهقان تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 3سال کانونی 45
رضامند تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
دريجانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 33
قلعه خانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 10
شاكرمى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 80
سينائى تجربی علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان - تربيت معلم پرديس رسالت - زاهدان 1سال کانونی 19
قربانى نژاد تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس 4سال کانونی 57
همت آبادى هنر كارشناسي فرش -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي - يزد 1سال کانونی 15
خاكپور زبان مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كرمان - كرمان 2سال کانونی 22
زارع تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 5سال کانونی 79
خراسانى نژاد ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 5سال کانونی 71
عديم المثالى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 4سال کانونی 53
عبدى زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال کانونی 48
بهرامى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
طاهرى يزدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
زورونى انسانی مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم - شبانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 17
جزينى زاده انسانی تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 3سال کانونی 18
جعفرى راد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 64
زارع تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 77
ارسلانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 3سال کانونی 36
حسين زاده پشت رودى ریاضی فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 50
حميدزاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 23
قلندرى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 4سال کانونی 82
عليزاده قلعه خانى ریاضی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 23
رستم آبادى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 9
خراسانى نژاد ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 38
دريجانى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 3سال کانونی 40
پايدار تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 22
مجيد زاده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال کانونی 65
دريجانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 20
جلالى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 4سال کانونی 65
حقيق انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه زابل - شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 18
علوى تجربی زيست شناسي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 10
رستم آبادى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 5سال کانونی 68
جزينى زاده انسانی مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم - روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 17
غلامرضانياامامزاده تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 54
دادالله پور تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 5سال کانونی 65
ناجى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 14
ابوذرنيا ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زابل - روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 30
وحدت انسانی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 11
معماريان تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 15
جلال آبادى تجربی مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم - روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 15
تاج آبادى پور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 3سال کانونی 49
دريجانى تجربی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 22
دريجانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 51
جمالى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 3سال کانونی 48
نگاراستادى محمدآبادى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 19
ميرزاده تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 4سال کانونی 78
عالى زاده تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 33
سيدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 5سال کانونی 45
ابراهيمى تجربی زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 30
ظفرمند ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 26
شهيكى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي بعثت - كرمان 2سال کانونی 21
خراسانى نژاد ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 17
رحيمى رتكى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه دانشکده علوم پزشکي بم 1سال کانونی 18
تميكى تجربی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مهر - كرمان 1سال کانونی 9
قربانى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي بعثت - كرمان 1سال کانونی 17
دريجانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 54
عباس زاده افشار تجربی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 15
كاظمى برواتى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 35
سلمانى صفات تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 18
محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي بهمنيار-كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار - كرمان 1سال کانونی 15
ميجى پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه جيرفت - روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15
جوينده ریاضی رياضيات وكاربردها-موسسه غيرانتفاعي عرفان -كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي عرفان - كرمان 1سال کانونی 17
كفاش زاده تجربی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مهر - كرمان 1سال کانونی 17
مازندرانى تجربی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 5سال کانونی 38
عسكرى زاده انسانی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي مهر - كرمان 1سال کانونی 14
معقول انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كار 1سال کانونی 15
عباس زاده افشار تجربی زمين شناسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي كرمان - كرمان 1سال کانونی 17
كريمى افشار تجربی علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 4سال کانونی 38
ابوذرى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 1سال کانونی 14
رنجبر تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي مؤسسه غيرانتفاعي قشم - قشم 1سال کانونی 5
طبسى نژاد باغچمكى انسانی علوم ومعارف قران -دانشگاه غيرانتفاعي قران وحديث -قم - مجازي و بين الملل دانشگاه غيرانتفاعي قران و حديث - قم 1سال کانونی 11