اسلام‌شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر اسلام‌شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ابادي خوشه مهر نسترن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
شريفي امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 95
مهاجري محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 32
جليليان سامان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
زماني فاطمه ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
احمدي جوقي عاطفه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 14
نيك پيام مريم ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
صمدي مهسا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 20
حيدري سارا زبان زبان اسپانيايي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
اسدزاده محمد انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 35
داداش زاده مهماندوست حميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
قره داغي ملاحاجيلو ساناز انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 49
ايمان زاده فريبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 24
قنبرپورناش پوريا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 32
كشاورزافشار سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 23
مومني اصل حانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 23
بدلي قشلاق عاطفه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 102
محمد افسانه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
خوش خواه طينت عاطفه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 58
بنار مژگان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
بيژني محمدجواد انسانی علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
مسلمي زهره انسانی حسابداري -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
مستقيم عباس انسانی مديريت اموربانكي -دانشكده علوم اقتصادي - شبانه دانشكده علوم اقتصادي - تهران 3سال کانونی 53
عزيزي زاده فاطمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 16
رضواني ممان مهران ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 28
صفي خاني گلبوس خاطره انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
رفيعي زهرا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان - روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
محمدپاشائي فاطمه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
عليزاده اولامچي فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - شبانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 15
ابراهيمي ويند رويا ریاضی فيزيك -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
مددي مرتضي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 41
فلاح كاظمي ليالستاني نيلوفر ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
رفيعي مريم ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 40
ابراهيميان سميرا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 51
حاجي زاده زهرا زبان زبان فرانسه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 5
سيدقاسم سيده زهرا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
عطااللهي مريم تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
دوست گزين محمد ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 30
غلامرضازاده حسن ابادي عاطفه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 10
موسوي ناصركياده سيده فاطمه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنرتهران - شبانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 10
علي دوست لسكوكلايه يگانه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 24
لشني زكيه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 20
جعفرنيا زهرا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 40
فرج اللهي زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
مولانيا حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 29
نصيري ثريا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 39
ديهيم پوريا انسانی حسابداري -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 18
قدسي نرجس ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 45
اصغري معصومه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 10
شاهي زهرا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 25
غفوري ساربانقلي ميلاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 23
حيدرزاده نسيم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 23
صفيري فرشته ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
عسگري سميه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 9
صداقت ممان علي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) - تهران 2سال کانونی 41
خان احمدي ارزو انسانی حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - شبانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 3سال کانونی 55
اينانلوشويكلو عباس ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 32
شفيعي ثابت سوگند تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 24
منصوريان اكرم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 19
فرتوت زهرا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
حسنخاني محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
صادقي سميه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 22
خليفه مهرداد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 30
تقي زاده مريم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 25
حسيني كليدسر سيده زهرا انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 25
محمودي محمدرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
جعفري سميرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 16
شعباني عظيم فائزه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 14
بالسيني عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 30
حسيني كيا سيده هاجر ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 22
اسلامي مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايلام - روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
فغاني تولون ميررضا انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
حنيفه زاده زينب تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 12
رباطسرپوش مينا انسانی روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
اقائي حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
محسني عليرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 45
رمزعلي مجيد ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
كاظمي زهرا انسانی علوم سياسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 24
بابائي سميرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 47
طاهرلو زيبا تجربی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
نعمت الهي حسين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
كلانتري محمودابادي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 26
مددي قلعه جوق مينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 9
صالحى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 24
حسيني محمدجواد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 4سال کانونی 79
گرامي فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
حسين زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
سيديعقوبي پور كيوان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 15
فرجي زهرا ریاضی شيمي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
هاشمي اصل محمدعلي ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شاهد-تهران - روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 27
مسكني امين ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
حيدري فاطمه تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
سليمي اكبري رقيه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
خالوندي ناديا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 25
وفائي بروجردي مولود انسانی فلسفه -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 25
زرمالي علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 30
هاروني نيلوفر ریاضی مديريت اموربانكي -دانشكده علوم اقتصادي - شبانه دانشكده علوم اقتصادي - تهران 1سال کانونی 25
خليلي كلنگستاني مرضيه ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 23
عبدي مرتضي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
نجفي سميه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
محمدي نارابي فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش - روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 15
يوسفي ايوب تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 65
علوي شهري مرتضي ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 19
صادقي فرد حديثه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
برزگري عليشاه هانيه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 22
زارع احمدابادي خديجه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
محمدعلي سپيده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل - روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 18
سيديعقوبي پور مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 21
اسماعيلى فرد تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 11
شهنازي مريم تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
نوروزي اسبقراني هادي ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
ورزيده وحيد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 41
ستارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 36
كوهى كلاشى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
ميره بيگي پري ناز تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 62
صالحي اللهيارلو سميرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
جعفرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
ستاره ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 5
مبشرى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي استهبان - روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 2سال کانونی 29
اعتمابخش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
اسكندرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد - روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
اسدى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه مركز آموزش عالي بهشهر 1سال کانونی 21
بلوچى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 21
مسيب زاده ریاضی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
حسينى ریاضی مديريت هتلداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 51
يزدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 17
اكبرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 33
كرمى پور ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 5
محمودى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 18
كيمياكنارسرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا - روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 9
حمزه مصلح تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 24
كرامتى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 20
جعفرسرشت تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 9
شرقى سرنسرى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم - روزانه دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) - قم 1سال کانونی 17
آقايى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
حسنلو تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 20
مهرى لاسكى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 49
كهن سال سهزابى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 51
سليمانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
منوچهرى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - شبانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 29
امينى چاشت خورانى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
قلندرى آغجه رود تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 24
عظيمى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 23
محمدعلى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 18
نظرى بانيارانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال کانونی 66
پاشاپور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 25
بالسينى تجربی حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 5
صفرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 13
حسينى تجربی حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 23
احمدتودروارى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه قم - روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
كرمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 54
محمد ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
كريمى ریاضی مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 18
فضلى مهمان دوست تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 18
اكبرى ریاضی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 44
درويش نيكى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
عاشقلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 21
نظرنيا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 34
بهوند ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 31
موسالو تجربی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
رضازاده ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 35
برارزاده تجربی حسابداري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 23
احمدابادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 24
ثابت نعمتى زاده ریاضی مهندسي موادوطراحي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 36
صيادى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 23
عبدى قزلقيه ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
ذبيحى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 27
اوشلى ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 42
حسن پورشعبانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان - روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
رمضانى پور تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 24
عبادى ابرغانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 19
جانبازنيستانى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك - شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
اكبرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 22
صادق بيگى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -مجتمع اموزش عالي گنبد - روزانه مجتمع آموزش عالي گنبد 1سال کانونی 19
سارى زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 22
محمدى ناراب تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
قاسمى نژاد تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 21
فخرايى پور تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 23
صالحى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 20
مراديان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 15
حيدر ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 7
رحمت پور تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود - روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 19
هاشمى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 32
آقچه لو تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان - شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
عزيزى دروئى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 28
مديراشتلق تجربی شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 22
اله قلى پور گل سفيدى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 6
منصورى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه سمنان - شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
نجاتى تجربی شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 21
زنديه تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود - شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 22
بشارتى لورون تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24