پيروزنيا ساميه
از بهشهر _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 157آزمون
حقيقت ابتين
از سمنان _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 147آزمون
حساني محمدحسن
از فراشبند _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 144آزمون
برات وكيلي
از تنكابن _ رشته ریاضی
مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 143آزمون
تيموري عليرضا
از اسلام آبادغرب _ رشته ریاضی
مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 140آزمون
خوشنويس زارچ اكبر
از زارچ _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 140آزمون
خسروي
از سنندج _ رشته تجربی
پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 138آزمون
فرازمند سياوش
از بهبهان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 137آزمون
خليل پور اصل
از خوي _ رشته ریاضی
مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-شبانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 136آزمون
فلسفيان علي
از گچساران _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 136آزمون
ساساني نفيسه
از سمنان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 136آزمون
بهميي فاطمه
از گچساران _ رشته تجربی
علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 136آزمون
اميريان اشكان
از گچساران _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه فسا-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 135آزمون
حسيني محمدرضا
از گچساران _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 134آزمون
قادرپور احسان
از اشنويه _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 134آزمون
توغاني زهرا
از تنكابن _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 134آزمون
محمدنژاد طاهره
از شوط _ رشته تجربی
داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 133آزمون
غفاري تينا
از گرگان _ رشته تجربی
دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 132آزمون
حسيني سيدمحمدعلي
از گچساران _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 132آزمون
زارع مصطفي
از كاشمر _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 130آزمون
كلانتر سروش
از اشنويه _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 130آزمون
حيدري
از سرخس _ رشته تجربی
كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 129آزمون
كاويان مسعود
از بهبهان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 129آزمون
خادمي نوكنده فاطمه السادات
از بهشهر _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 128آزمون
حسيني سيده زينب
از فريدون كنار _ رشته ریاضی
مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 128آزمون
فرجي بهزاد
از گچساران _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 127آزمون
مسيبي فاطمه
از آبيك _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 126آزمون
محمدي شهاب الدين
از فريدون كنار _ رشته ریاضی
مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 126آزمون
احساني كچوسنگي مرضيه
از شهرري _ رشته تجربی
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 126آزمون
حسين زاده مهدي
از هشترود _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 126آزمون
محمدي شبنم
از دليجان _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-شبانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 125آزمون
سلماني ميلاني فرنود
از مياندوآب _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 125آزمون
عاشوري لعيا
از اروميه _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 125آزمون
مرادي پور سارا
از كرمان _ رشته تجربی
علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 122آزمون
اهنگرونوش فاطمه زهرا
از محمودآباد _ رشته تجربی
كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 122آزمون
اميني باغ علي
از تهران _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 122آزمون
تديني محمدرضا
از مشهد _ رشته ریاضی
مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 122آزمون
ملكي فاطمه
از نجف آباد _ رشته تجربی
مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 122آزمون
ولدي يادكوري مصطفي
از گچساران _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 122آزمون
شامحمدي ارمين
از گچساران _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 122آزمون
هاشمى
از گچساران _ رشته ریاضی
مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 121آزمون
نجفي مهتاب
از شيراز _ رشته تجربی
زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 121آزمون
پورحسين ثمر
از آستارا _ رشته تجربی
كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 121آزمون
فرسام ميترا
از لاهيجان _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 121آزمون
طيبي الاشتي ازيتا
از اسلام‌شهر _ رشته ریاضی
مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 121آزمون
بشردوست صالح
از ملاير _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 121آزمون
قرباني فاطمه
از گچساران _ رشته تجربی
علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 121آزمون
اصلاني اسلمرز سامان
از سنندج _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 120آزمون
تاتينا مرضيه
از تنكابن _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 120آزمون
حاجي رستمي زهرا
از ساري _ رشته تجربی
پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 120آزمون
فروزان حسين
از گچساران _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 120آزمون
بالياوي بهميي قاسم
از گچساران _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 119آزمون
رجبي تركماني علي
از هشتگرد _ رشته تجربی
علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 119آزمون
پورخليل
از خوي _ رشته تجربی
روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 119آزمون
زرنگار فريده
از بافت _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 119آزمون
وارسته بندبوني محدثه
از لاهيجان _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 119آزمون
مجيدي پريسا
از محمودآباد _ رشته تجربی
پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 119آزمون
عسگري مينو
از زنجان _ رشته تجربی
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 119آزمون
محمدي غلامرضا
از اسفراين _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 118آزمون
نيرومند سروش
از ملاير _ رشته تجربی
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 118آزمون
مرادي شهربابك طاهره
از شهربابك _ رشته تجربی
علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 118آزمون
شفيعي پيمان
از كرمانشاه _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 118آزمون
رستمي ذهابي فريده
از سرپل ذهاب _ رشته ریاضی
مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 118آزمون
معدني پور توحيد
از هشتگرد _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 118آزمون
قاسمي استادكلايه اميرحسين
از آبيك _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 118آزمون
رضايى
از قروه _ رشته ریاضی
مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 117آزمون
حيدرى ارجلو
از گچساران _ رشته تجربی
علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 117آزمون
نيكزاد
از محمودآباد _ رشته ریاضی
مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 117آزمون
اسپناني اخوره امين
از فريدونشهر _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 117آزمون
خانه زاد امين
از خوي _ رشته تجربی
علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 117آزمون
براتيه نگار
از نجف آباد _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 116آزمون
اصغري دستكندكلايي فايزه
از محمودآباد _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 116آزمون
چنگيزي نگار
از گچساران _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 116آزمون
اميريان راد عرفان
از اراك _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 115آزمون
منصوري ابدالاني سيدجواد
از نورآباد _ رشته تجربی
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 115آزمون
سلطاني سحر
از تربت جام _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 115آزمون
مال انديش احسان
از مرند _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 114آزمون
دوشابچي دهخوارقاني ميترا
از آذرشهر _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 114آزمون
پيغامي اخوله سمانه
از آذرشهر _ رشته تجربی
مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 114آزمون
علامه
از اصفهان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 114آزمون
حافظي رضوان
از شوشتر _ رشته تجربی
داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 114آزمون
علي اشرفي سعيده
از تبريز _ رشته تجربی
علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 114آزمون
كاظميان بابلي شكيبا
از بابلسر _ رشته تجربی
علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 114آزمون
خجسته پور شيدا
از گچساران _ رشته تجربی
فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 114آزمون
حشمتي رامين
از بانه _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 113آزمون
گنجياني وحيد
از دهدشت _ رشته تجربی
دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 113آزمون
شيخ كلخوران زهرا
از اردبيل _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 113آزمون
محمودي ميمند مهران
از شهربابك _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 113آزمون
عماديان سيده مهرارا
از ساري _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 113آزمون
قنبري شتردار امين
از خوي _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 113آزمون
عصاره نژاددزفولي شادي
از دزفول _ رشته تجربی
پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 113آزمون
جهانگيرى دولت آباد
از مرند _ رشته ریاضی
علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-شبانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 113آزمون
حيدري وحيد
از پاوه _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 113آزمون
حسن زاده الهام
از مشهد _ رشته تجربی
هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 113آزمون
موحد
از اسفراين _ رشته ریاضی
مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 113آزمون
منظري توكلي مريم
از بافت _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 112آزمون
حسين پور
از محمودآباد _ رشته تجربی
هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 112آزمون
يوسفي مهديه
از محمودآباد _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 112آزمون
اسلامي ارمان
از نور _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 112آزمون
قدوسي اميرحسين
از مراغه _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 111آزمون
وجدي احمد
از مرند _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 111آزمون
قلي زاده مسگرها ميلاد
از تهران _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 111آزمون
خانعلي پور سجاد
از گچساران _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 111آزمون
كيا
از سمنان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه سمنان-شبانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 111آزمون
سبزعلي نسرين
از گچساران _ رشته تجربی
كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 111آزمون
زارعي اريان مهسا
از تهران _ رشته تجربی
پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 110آزمون
ارزه
از سنندج _ رشته تجربی
كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 110آزمون
احدى خوش سير
از اردبيل _ رشته تجربی
زيست شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 110آزمون
جعفرزاده سودا
از مشكين شهر _ رشته تجربی
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 110آزمون
تبريزى
از تربت جام _ رشته تجربی
زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 110آزمون
ابرامي ابراهيم
از بهبهان _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 110آزمون
فولادي منير
از اصفهان _ رشته تجربی
شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 110آزمون
پيرى
از ميانه _ رشته ریاضی
مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 110آزمون
شريفي نسب
از تبريز _ رشته ریاضی
مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 109آزمون
انتظاري زارچ سينا
از زارچ _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 109آزمون
مختارى زارچ
از زارچ _ رشته تجربی
كارداني دامپزشكي -دانشگاه اردكان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 109آزمون
نوردي علي
از ملاير _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 109آزمون
شاهكوهى
از كرج _ رشته تجربی
زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 109آزمون
پارسامنش مريم
از اسلام‌شهر _ رشته ریاضی
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 108آزمون
رمضاني مهريان سيدعليرضا
از ياسوج _ رشته تجربی
روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 108آزمون
مظاهري محمدامين
از گچساران _ رشته تجربی
فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 108آزمون
سادات اشكور سيدمحمدرضا
از تنكابن _ رشته تجربی
كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 108آزمون
اعظمي پوريا
از شيراز _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 108آزمون
حسيني سيده فاطمه زهرا
از نور _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 108آزمون
خليل زاده صاحبارى
از مرند _ رشته تجربی
شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 108آزمون
عواطف فاضلي معصومه
از كرمانشاه _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 108آزمون
فكرت مستعلي بيگلو ارزو
از اردبيل _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه
سابقه کانونی:از سوم راهنمايي / 108آزمون
اصل فلاح فرينوش
از نظرآباد _ رشته ریاضی
مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه
سابقه کانونی:از سوم راهنمايي / 108آزمون
محمدپورفتح
از گچساران _ رشته تجربی
علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه
سابقه کانونی:از سوم راهنمايي / 107آزمون
منگلي كهتويي حكيمه
از انار _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 107آزمون
حيدرنژاد محمد
از شيراز _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 107آزمون
قره خاني اسما
از شوط _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 107آزمون
كربلائي
از شهربابك _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 107آزمون
سحابي سهيل
از اروميه _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 107آزمون
حسينى
از خوي _ رشته تجربی
دامپزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 107آزمون
نوبر
از كرمان _ رشته تجربی
كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه
سابقه کانونی:از سوم راهنمايي / 107آزمون
يارى
از روانسر _ رشته تجربی
مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از سوم راهنمايي / 107آزمون
كوشكي اميرمسعود
از سبزوار _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 107آزمون
كاوياني نيلوفر
از اسفراين _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 107آزمون
روستايي حسين ابادي سعيد
از ملاير _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 106آزمون
نظري عالم زينب
از الشتر _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه
سابقه کانونی:از سوم راهنمايي / 106آزمون
اذري اسحاق
از ياسوج _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 106آزمون
شاهسواري محمدنويد
از قم _ رشته ریاضی
مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 106آزمون
اسماعيل زاده نگين
از پلدشت _ رشته تجربی
شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 106آزمون
خوشدل فاطمه
از خوي _ رشته تجربی
هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه
سابقه کانونی:از سوم راهنمايي / 106آزمون
مصطفي زاده شبنم
از تبريز _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از سوم راهنمايي / 106آزمون
پيرايش اسلاميان
از تبريز _ رشته ریاضی
علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از سوم راهنمايي / 106آزمون
موسوي نجف ابادي سيدجواد
از نجف آباد _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 106آزمون
قهرمانى
از محمودآباد _ رشته ریاضی
مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 106آزمون
براتي سده يوسف
از اصفهان _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 106آزمون


    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید