موسوى سيد نويد
از گچساران _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 161آزمون
شاكري پرنيان
از اراك _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 160آزمون
محرابى رامان
از تنكابن _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 149آزمون
حسامي حامد
از سنندج _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 143آزمون
پيرنيا كوثر
از سمنان _ رشته انسانی
حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 143آزمون
ابراهيمى سارا
از سمنان _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 143آزمون
فيض بخش زبردست رضا
از قزوين _ رشته ریاضی
مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 142آزمون
مرتضائى امير حسين
از لاهيجان _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 142آزمون
ورمزيار افشين
از خوي _ رشته تجربی
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 141آزمون
ظهرابى وندائى پوريا
از گچساران _ رشته تجربی
كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 141آزمون
حاتمى نيا ناصر
از اردبيل _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 140آزمون
اسدى زهرا
از ساوه _ رشته تجربی
علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 139آزمون
ذوالقدر پور نيلو فر
از گچساران _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 139آزمون
منتشري اميررضا
از اردبيل _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 139آزمون
يوسفخانى احمد رضا
از تنكابن _ رشته ریاضی
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 139آزمون
نيكدل عطيه
از آشخانه _ رشته تجربی
بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 139آزمون
حسين نژاد امير
از خوي _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 137آزمون
زينلى عراقى عليرضا
از مرودشت _ رشته تجربی
داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 137آزمون
ارجمندى ميلاد
از بهبهان _ رشته تجربی
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 137آزمون
شفيعي عبدالرشيد
از شهركرد _ رشته زبان
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 136آزمون
راسخيان امين
از دزفول _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 135آزمون
معصومى سعيده
از عباس آباد _ رشته تجربی
علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 135آزمون
كريمى مريدانى مازيار
از لاهيجان _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 135آزمون
گلشنى نژاد امير حسين
از ملاير _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 135آزمون
احمدى نازنين
از گچساران _ رشته تجربی
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 135آزمون
قائيني حصاروئيه رامين
از شهربابك _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 134آزمون
عربى نگين
از گچساران _ رشته ریاضی
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 133آزمون
سالارى الهام
از سيرجان _ رشته تجربی
داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 133آزمون
محمودى الهام
از ساوه _ رشته ریاضی
مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 132آزمون
بلوتى آرش
از گچساران _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 132آزمون
اسراري همايون
از سقز _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 132آزمون
كيهانى محمد
از تنكابن _ رشته ریاضی
مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 132آزمون
يارمحمدى على
از تنكابن _ رشته تجربی
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 132آزمون
صديقى سلما
از تربت جام _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 131آزمون
مو حديان فاطمه
از گچساران _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 131آزمون
پيله ورى رعنا
از ساوه _ رشته تجربی
مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 130آزمون
گندمكار كيميا
از ساوه _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 130آزمون
رمضان زاده حميدرضا
از سيرجان _ رشته ریاضی
مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 130آزمون
صفارشرق فائزه
از تربت حيدريه _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 130آزمون
روحاني هانيه
از خوي _ رشته تجربی
زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 130آزمون
قادرى پويا
از قروه _ رشته تجربی
پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 130آزمون
رضوانى برديا
از آمل _ رشته ریاضی
شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 129آزمون
شمسى لاهيجانى عليرضا
از لاهيجان _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 129آزمون
عباس پور كبودان فائزه
از تبريز _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 129آزمون
فرامرزى مهدى
از مينودشت _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 129آزمون
امامى ميبدى محيا السادات
از ميبد _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 129آزمون
ناروئى على آبادى مسعود
از بم _ رشته تجربی
علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 129آزمون
كرمى آرزو
از گچساران _ رشته تجربی
زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 128آزمون
ضيائى مهر ميلاد
از اسلام‌شهر _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 128آزمون
راعى بهزاد
از نور _ رشته تجربی
علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 128آزمون
قشنگ زاده شادى
از دزفول _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 128آزمون
افسر سحر
از اردبيل _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 127آزمون
اصغرزاده آيدين
از خوي _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 127آزمون
كشورى نگين
از ساوه _ رشته تجربی
داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 127آزمون
رنجبر فرخى راتين
از لاهيجان _ رشته تجربی
داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 127آزمون
مختارى محمد سينا
از همدان _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 125آزمون
عبداالهى فرناز
از مشكين شهر _ رشته ریاضی
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 125آزمون
طبايي فرد مريم السادات
از مهريز _ رشته ریاضی
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 125آزمون
بهرامى سيمين
از بم _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 125آزمون
وزيري نسب شميم
از كرمان _ رشته تجربی
شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 124آزمون
رحيميان عارفه
از شهربابك _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 124آزمون
باستانى سينا
از تنكابن _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 124آزمون
خديور على
از بناب _ رشته ریاضی
مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 124آزمون
زيورى سودا
از مشكين شهر _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 124آزمون
امينى حديثه
از ملاير _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 124آزمون
فخرجعفرى سيد حميد
از آشخانه _ رشته ریاضی
مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 124آزمون
حسن خانى آرمين
از قره‌ضياءالدين _ رشته تجربی
داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 124آزمون
آزادى سميه
از دزفول _ رشته تجربی
علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 123آزمون
عليزاده محمد
از اهر _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 123آزمون
ابدالى پويا
از جلفا _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 123آزمون
محمدپوروندا فرشاد
از گچساران _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-شبانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 123آزمون
موحدى فر فاطمه
از الشتر _ رشته تجربی
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 123آزمون
الله دادى امير حسين
از تربت جام _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 123آزمون
ترك محمد جواد
از ملاير _ رشته ریاضی
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 122آزمون
عبداللهى عارف
از بم _ رشته تجربی
پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 122آزمون
خورسند محمد حسن
از كاشان _ رشته ریاضی
مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 122آزمون
الهى ياسمن
از گچساران _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 122آزمون
كريمى زارچى هاجر
از زارچ _ رشته تجربی
حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 122آزمون
انگارنويس نازيلا
از تهران _ رشته ریاضی
مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 121آزمون
آذرپيك سحر
از گاليكش _ رشته تجربی
داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 121آزمون
بامشاد رضا
از شيراز _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 121آزمون
جعفرزاده پوريا
از آذرشهر _ رشته ریاضی
كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه-
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 121آزمون
زماني الهام
از ميانه _ رشته تجربی
شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 120آزمون
وفائى زهرا
از اسفراين _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 120آزمون
گلشن تورج
از شيراز _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 120آزمون
زارع جماب عاطفه
از سرخس _ رشته ریاضی
مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 120آزمون
ولدبيگى نعمان
از پاوه _ رشته تجربی
پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 120آزمون
ستوده پيماء سامان
از لاهيجان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 120آزمون
نادر نژاد فاطمه
از مشهد _ رشته ریاضی
مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 120آزمون
نصيرى شهرى مريم
از مشهد _ رشته تجربی
زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 120آزمون
ثابتى فاطمه
از كاشان _ رشته تجربی
مديريت بيمه -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 120آزمون
حبيبى عارفه
از تهران _ رشته ریاضی
فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 119آزمون
بهرامى مهلا
از بم _ رشته تجربی
پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه-بومي شرق استان كرمان
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 119آزمون
شمس معطر برديا
از لاهيجان _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 119آزمون
پورنصير احمد
از لاهيجان _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر)
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 119آزمون
سالمى آيسان
از مرند _ رشته تجربی
داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 119آزمون
شايسته رضا
از آشخانه _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 119آزمون
حيدرى على
از عباس آباد _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 119آزمون
زحمتيان فاطمه
از گچساران _ رشته تجربی
زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 118آزمون
بحرينى فاطمه
از كنگ _ رشته تجربی
كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 118آزمون
گراوند نگار
از كوهدشت _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 118آزمون
حميدى اميد
از تربت جام _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 118آزمون
خسرواني نيوشا
از تهران _ رشته ریاضی
فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 118آزمون
احمدي مائده
از مشكين شهر _ رشته تجربی
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 118آزمون
مشهدى مهسا
از تنكابن _ رشته تجربی
علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 117آزمون
محمدى ساردو مجيد
از رفسنجان _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 117آزمون
پوركريمى امردوئيه بهرام
از شهربابك _ رشته تجربی
داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 117آزمون
ايمانى امير
از تبريز _ رشته تجربی
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 117آزمون
بابازاده اميرعلى
از اروميه _ رشته تجربی
داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 117آزمون
محقق سجاد
از يزد _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 117آزمون
شايقى وحيد
از مشكين شهر _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 117آزمون
مبصرى آناهيتا
از گرگان _ رشته ریاضی
مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 117آزمون
صادقى ولندران وحيده
از آبيك _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 117آزمون
ابوسلمان رضوانى عذرا
از تبريز _ رشته ریاضی
مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 117آزمون
بهادرپور اميررضا
از شيراز _ رشته ریاضی
مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 117آزمون
برزگرلوكوهى فرشاد
از فراشبند _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 117آزمون
محمدى زاده محمد رضا
از بم _ رشته تجربی
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 117آزمون
نظيفى اميرحسين
از ساوه _ رشته ریاضی
مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 116آزمون
واعظى خواه فاطمه
از بهار _ رشته تجربی
كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 116آزمون
جهانگير محمدصالح
از اليگودرز _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 116آزمون
قهرمانى ساينا
از تبريز _ رشته تجربی
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 116آزمون
حسين زاده هادى
از خوي _ رشته تجربی
مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 116آزمون
فومنى بهنام
از تنكابن _ رشته تجربی
مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل صومعه سرا
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 116آزمون
اسلامى نژاد سيده عصمت
از بيرجند _ رشته تجربی
مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 115آزمون
قربان پور صفا
از ماكو _ رشته ریاضی
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 115آزمون
جعفري جهرمي مهيار
از شيراز _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 115آزمون
حسينى نژاد سيد حميد
از كوچصفهان _ رشته ریاضی
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 115آزمون
اقبالى زارچ شهين
از زارچ _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 115آزمون
شهباززاده حسينلكو مصطفى
از اردبيل _ رشته ریاضی
مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 114آزمون
گلستانى محمدامين
از قم _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه
سابقه کانونی:از اول راهنمايي / 114آزمون
قلى زاده فائزه
از فريدون كنار _ رشته ریاضی
مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 114آزمون
رمضان پور رسول
از محمودآباد _ رشته ریاضی
مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 114آزمون
رحمت زاده آرزو
از گچساران _ رشته تجربی
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه-بومي استان كهگيلويه و بويراحمد
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 114آزمون
عليزاده پرمهر مهسا
از اردبيل _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 114آزمون
يعقوبى فرزاد
از مشهد _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 114آزمون
شعبانى كوثر
از آمل _ رشته ریاضی
مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 114آزمون
مهدويان رضا
از بم _ رشته تجربی
زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 114آزمون
سلطانى نژاد مهدى
از كرمان _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 114آزمون
حسينيان امير
از اراك _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 114آزمون
كريمى افشار جواد
از بم _ رشته زبان
زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 113آزمون
فرجى عراقى امير رضا
از تنكابن _ رشته تجربی
دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 113آزمون
مرادى بهنام
از شهربابك _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
سابقه کانونی:از چهارم دبستان / 113آزمون
مرادى رعنا
از پلدشت _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 113آزمون
كريمى زهرا
از شهرضا _ رشته تجربی
كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 113آزمون
معصوم زاده حسن كياده عليرضا
از لاهيجان _ رشته ریاضی
مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 113آزمون
ميرجليلى احسان
از يزد _ رشته تجربی
پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 113آزمون
حسينى سيدمهرشاد
از گچساران _ رشته تجربی
پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 113آزمون
احدى تابان
از گرمسار _ رشته تجربی
فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه
سابقه کانونی:از دوم راهنمايي / 113آزمون
سليمانى الموتى مصطفى
از تنكابن _ رشته ریاضی
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه
سابقه کانونی:از سوم راهنمايي / 112آزمون
احمدى مازيار
از جيرفت _ رشته ریاضی
مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه
سابقه کانونی:از پنجم دبستان / 112آزمون


    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید