• برای ایجاد صفحه شخصی ویژه پدران کانونی ، فرم زیر را تکمیل کنید.
  • "کد ملی" به عنوان نام کاربری و "شماره موبایل" به عنوان کلمه عبور شما خواهد بود، در ورود آنها دقت کنید.

  • کد ملی را بدون فاصله یا خط تیره وارد کنید.
  • کد ملی شما بعنوان نام کاربریتان خواهد بود .

  • جهت تایید شماره موبایل پیامکی حاوی یک کد 4 رقمی برای شما ارسال می شود که برای فعال کردن صفحه شخصی به آن نیاز خواهید داشت.
  • شماره موبایل بصورت پیش فرض کلمه عبور شما خواهد بود، پس در ورود آن دقت کنید.