کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
 • اخبار
 • علم ، دانش و آموزش
 • دبيرستاني ها و راهنمايي ها
 • مشاوره
 • کنکور سراسري و آزاد 91
 • کلکسيون روش هاي مطالعه
 • هنرستاني ها
 • مادرها و پدرها بخوانند
 • دبستاني ها
 • آشنايي با رشته ها
 • فن آوري ، کامپيوتر و موبایل
 • پزشکي و سلامت
 • خواندني ها و ديدني ها
 • ورزش
 • روانشناسي و روش هاي يادگيری
 • انيميشن هاي آموزشي
 • دام هاي آموزشي
 • جمع بندي کنکور 92
 • کنکور سراسري 92
 • معرفي رشته ها با رتبه هاي برتر
 • کارشناسي ارشد
 • رتبه هاي برتر کنکور و سخت
 • کنکوري ها
 • رسانه هاي کانون
 • لینک های مهم سایت
 • فیلم های 3 دقیقه ای
 • صفحه شخصی پشتیبان
 • کتاب های کانون
جستجوی سریع پشتیبان
 • صفحه ویژه ی مقطع شما در سایت کانون
 • خلاصه درس از دبستان تا دبیرستان
 • کارنامه های کنکور 92
 • با تراز شماپارسالی هاچه رتبه ای کسب کردند ؟ + کارنامه کنکور
 • در هر درس باید به چند تا از 10 تا پاسخ دهید؟
 • سوال های پربحث آزمون ها
 • پشتیبان های برتر کانون
 • آرشیو فایل صوتی و فیلم فرصت برابر
 • برنامه رادیویی زنگ برنامه ریزی
 • نتایج نظرخواهی استان محور
 • نمونه سوال امتحانی
 • صفحه شخصی اولیا
پیشرفت دانش آموزان در آزمون 7 فروردین 93 نسبت به آزمون 11 بهمن 92
برای مشاهده نتیجه نظر خواهی، گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
کدام گزینه برای کاهش پاسخ های اشتباه مناسب تر است؟