لشت نشا

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر لشت نشا