رودسر

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر رودسرتابع از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد