خدا آفرين

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر خدا آفرين