عجب شير

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر عجب شير