چالدران سياه چشمه

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر چالدران سياه چشمه