اروميه

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر اروميه