خميني شهر

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر خميني شهر