زيدون

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر زيدونمعادله درجه 2 (قسمت دوم ) از حسابان يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : امیر حسین امینی