قير و كارزين

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر قير و كارزين