بندر کنگ و چارک

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر بندر کنگ و چارک