لنده دوگنبدان

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر لنده دوگنبدان