دليجان

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر دليجان