ازنا

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر ازنامقدمه مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی