پاكدشت

جشن تجلیل از رتبه های برتر کنکور شهر پاكدشت