ايذه

عکس نمایشگاه هفته کتاب شهر ايذهدستگاه حرکتی از زیست 2 يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : سمیه غلامی