ايذه

عکس کلاس رفع اشکال شهر ايذهدستگاه حرکتی از زیست 2 يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : سمیه غلامی