مهريز

عکس کلاس رفع اشکال شهر مهريزدستگاه حرکتی از زیست 2 يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : سمیه غلامی