آستانه اشرفيه

عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر آستانه اشرفيه