صومعه سرا

عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر صومعه سرا