قير و كارزين

عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر قير و كارزين