بندر کنگ و چارک

عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر بندر کنگ و چارک