تازه كندانگوت

عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر تازه كندانگوت