پارس‌آباد مغان

عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر پارس‌آباد مغان