سوق دوگنبدان

عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر سوق دوگنبدان