زرند

عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر زرند