بم

عکس جشن قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهر بم