لامرد

دیگر گفت و گو های شهر لامرد

حرکت بر خط راست (قسمت ششم ) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی