صومعه سرا

نمایندگی های کانون در شهر صومعه سرا

  نمایندگی های آزمون شهر صومعه سرا

 • صومعه سرا
  صومعه سرا - خ طالقاني -كوچه قريشي -پلاك 36- آموزشگاه علمي دانشمهر - نمايندگي قلم چي
  تلفن :
  01344334356-09366831411-09113347259-01344325152

   نمایندگی های کتاب شهر صومعه سرا

 • نمايندگى صومعه سراـ اسماعيل زاده
  خيابان طالقاني ـ طبقه‌ي اول- پلاك36 - آموزشگاه دانش مهر-
  تلفن :
  0182-3225152
نیرو های بین مولکولی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی