عجب شير

نمایندگی های کانون در شهر عجب شير

  نمایندگی های آزمون شهر عجب شير

 • عجب شير
  عجب شير خيابان كبودان ابتداي كوي ديزج آموزشگاه فرهنگ
  تلفن :
  04137629980-04137622911-09143212195

   نمایندگی های کتاب شهر عجب شير

 • نمايندگى عجب شيرـآقاى صباحى
  خيابان امام ـ جنب بانك ملي -طبقه‌ي دوم داروخانه مهر - كانون فرهنگي آموزش-
  تلفن :
  0422-6229980-6230420-6225093