سردشت

نمایندگی های کانون در شهر سردشت

  نمایندگی های آزمون شهر سردشت

 • سردشت
  آ-غ شهرستان سردشت خيابان شهيد رجايي ساختمان كلينيك رازي سابق طبقه سوم
  تلفن :
  09147236864-04444332377-09141687321-04444327700

   نمایندگی های کتاب شهر سردشت

 • نمايندگى سردشت ـ يحيى پور
  خيابان شهيد رجايي- كلينيك رازي- طبقه‌ي سوم- كانون فرهنگي آموزش-
  تلفن :
  0444-3227700-3232377