بوكان

نمایندگی های کانون در شهر بوكان

  نمایندگی های آزمون شهر بوكان

 • بوكان
  بوكان - بلوار كردستان - روبروي آزمايشگاه شفا - بالاتر ز بانك صادرات - طبقه فوقاني بانك مهر يران
  تلفن :
  04446224246-04446245881-04446245882-04446243403

   نمایندگی های کتاب شهر بوكان

 • آقای صالحی - کتاب فروشی صالحی (بوکان)
  خ انقلاب- روبروی بانک رفاه-فروشگاه صالحی
 • نمايندگى بوكان ـآقاى غلامعلى
  بلوار كردستان نرسيده به اوژانس طبقه فوقاني مهر ايران
  تلفن :
  0482-6224246 -6220463-6247573