مهاباد

نمایندگی های کانون در شهر مهاباد

  نمایندگی های آزمون شهر مهاباد

 • مهاباد
  خ صلاح الدين ايوبي غربي ساختمان پزشكان كردستان ط 2
  تلفن :
  04442226720-04442221812-04442224770-04442227415
 • مهاباد2
  مهاباد-خيابان صلاح الدين غربي نرسيده به سه راه وفايي روبروي بانك مسكن ساختمان وفايي ط2
  تلفن :
  04442242211-04442242211-04442242211-04442242211

   نمایندگی های کتاب شهر مهاباد

 • نمايندگى مهابادـآقاى داودى
  خيابان صلاح الدين ايوبي غربي ـ ساختمان پزشكان كردستان - پلاك 150- طبقه‌ي دوم- كانون فرهنگي آموزش-
  تلفن :
  0442-2221812-2226720
 • نمايندگي مهاباد 2
  خيابان وفايي- کوچه 8متري دوم- شرقي -4 شعبه دوم کانون فرهنگي آموزش
  تلفن :
  0442-2242211