فولاد شهر

نمایندگی های کانون در شهر فولاد شهر

  نمایندگی های آزمون شهر فولاد شهر

 • فولاد شهر
  فولاد شهر - B5 - روبروي مجتمع تجاري وليعصر
  تلفن :
  03342624614-03152644025-03152644024-03152644025

   نمایندگی های کتاب شهر فولاد شهر

 • نمايندگي فولادشهر
  واحد دختران : محله A2-جنب داروخانه شبانه روزي آريا-روبروي آزمايشگاه سينا واحد پسران : محله B3-جنب آژانس مسافرتي پارسه-محل سابق دانشگاه پيام نور
  تلفن :
  0334-2644024-2644025