خنج

نمایندگی های کانون در شهر خنج

  نمایندگی های آزمون شهر خنج

 • خنج
  استان فارس - خنج - خيابان پاسداران -كوچه فرهنگ - مجتمع فرهنگي آموزشي نجف شمسي - وابسته به موسسه خيريه دانش - طبقه همكف
  تلفن :
  07152626175-07152625944-07152625942-07152625941

   نمایندگی های کتاب شهر خنج

 • نمايندگي خنج
  خيابان امام خميني - خيابان پاسداران - کوچه‌ي کتابخانه عمومي - مجتمع فرهنگي آموزشي نجف شمسي
  تلفن :
  071-4526175