ني ريز

نمایندگی های کانون در شهر ني ريز

  نمایندگی های آزمون شهر ني ريز

 • ني‌ريز
  نيريز -خيابان طالقاني- انتهاي بلوار نصر- دبيرستان غير انتفاعي خوارزمي
  تلفن :
  07153823954-09177328201-09171334019-07153834933

   نمایندگی های کتاب شهر ني ريز

 • نمايندگي ني ريز
  خيابان طالقاني انتهاي بلوار نصر دبيرستان خوارزمي - مدير نمايندگي : علي اکبر تواضع
  تلفن :
  0732-5224933