استهبان

نمایندگی های کانون در شهر استهبان

  نمایندگی های آزمون شهر استهبان

 • استهبان
  استهبان بلوار قائم روبروي آبشار سر نبش طبقه دوم كانون فرهنگي آموزش قلم چي
  تلفن :
  09362088685-07153229494-07153222313-09177180987

   نمایندگی های کتاب شهر استهبان

 • نمايندگي استهبان
  بلوار قائم- روبروي دبيرستان شهيدبهشتي- کانون فرهنگي آموزش
  تلفن :
  0732-4222313