فريدون كنار

نمایندگی های کانون در شهر فريدون كنار

  نمایندگی های آزمون شهر فريدون كنار

 • فريدون كنار
  فريدونكنار - خيابان شهدا -كوچه شهدا 4-جنب دبيرستان امام علي ع -كد پستي4751934371
  تلفن :
  01135663110-01135663410-09111188418

   نمایندگی های کتاب شهر فريدون كنار

 • نمایندگی فریدونکنار_آقای حسینیان
  خيابان شهدا -جنب پیش‏دانشگاهی شهید بهشتی- دفتر كانون فرهنگي آموزش -
  تلفن :
  0112-5663110-5663410