جويبار

نمایندگی های کانون در شهر جويبار

  نمایندگی های آزمون شهر جويبار

 • جويبار
  جويبار- خيابان امام- جنب كفش ملي- كانون فرهنگي آموزش قلم چي
  تلفن :
  01243232088-01243221088-01243221088

   نمایندگی های کتاب شهر جويبار

 • نمايندگي جويبار
  خيابان امام - جنب کفش ملي- دفتر کانون فرهنگي آموزش
  تلفن :
  0124-3232088-3221088